Tổng hợp phím tắt trong Revit

Tổng hợp phím tắt trong Revit – Revit là một phần mềm đồ họa kiến trúc rất chuyên nghiệp hiện nay, với những tính năng vượt trội trong đồ họa kiến trúc cũng như quản lý thông tin hồ sơ, công trình, revit đang là sự lụa chọn số một cho kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trong thiết kế mô hình hóa thông tin 2d, 3d công trình.

Để thuận tiên hơn trong quá trình sử dụng phần mềm Revit, DOA xin tổng hợp một số phím tắt revit  thông dụng giúp bạn học có thể rút ngắn thời gian và làm việc hiệu quả hơn.

ZR  menu: View-Zoom-Zoom In Region  : Gọi lệnh phóng to thu nhỏ rồi dùng con lăn để phóng to thu nhỏ hoặc bấm chuột chọn vùng phóng.

ZZ  menu: View-Zoom-Zoom In Region : Gọi lệnh phóng to thu nhỏ rồi dùng con lăn để phóng to thu nhỏ hoặc bấm chuột chọn vùng phóng.

ZO  menu: View-Zoom-Zoom Out (2x) : Thu nhỏ

ZV  menu: View-Zoom-Zoom Out (2x) : Thu nhỏ(Nên chọn lệnh này hơn lệnh ZO)

ZF  menu: View-Zoom-Zoom To Fit : Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình.

ZE  menu: View-Zoom-Zoom To Fit : Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình.  ZX  menu: View-Zoom-Zoom To Fit : Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình.

ZA  menu: View-Zoom-Zoom All To Fit : Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình. Nên chọn ZA hoặc ZA tiện hơn ZE và ZF.

ZS  menu: View-Zoom-Sheet Size  : Phóng đầy sheet lên màn hình.

ZP  menu: View-Zoom-Previous Pan/Zoom : Trở về màn hình trước đó;

ZC  menu: View-Zoom-Previous Pan/Zoom  : Trở về màn hình trước đó. Nên chọn ZC tiện hơn là chọn ZP VP  menu: View-View Properties : Gọi bảng thuộc tính của mặt bằng hiện tại

More VIEW menu VP View Properties – chỉnh chế độ xem

VG Visibility graphics – chỉnh chế độ biểu hiện

HH Hide object – ẩn đối tượng

HI isolate object – cô lập đối tượng

HC hide category – ẩn thể loại

AG advanced model graphic other- mô hình đồ họa cao cấp khác

TL thin lines – mỏng dòng

RR rendering raytrace – bật hộp thoại render

ALTERNATES ZZ zoom in region – zoom trong khu vực

DR door – cửa

CM component – thành phần

LI lines – dòng

GP  menu: Edit-Group-Create Group : tạo nhóm(Gõ lệnh trước)

EG  menu: Edit-Group-Edit Group  : Sửa nhóm đối tượng

UG  menu: Edit-Group-Ungroup : Hủy nhóm  LG  menu: Edit-Group-Link Group : (Chưa biết)

EX  menu: Edit-Group-Exclude Member  : (Chưa biết)

MP  menu: Edit-Group-Move Member to Project  : (Chưa biết)

RB  menu: Edit-Group-Restore Excluded Member  : (Chưa biết)

RA  menu: Edit-Group-Restore All  : (Chưa biết)

AP  menu: Edit-Group-Add to Group  : Đưa thêm một nhóm vào một nhóm sẵn có( Lệnh con của lệnh EG)

RG  menu: Edit-Group-Remove from Group  : Bỏ một đối tượng trong nhóm(lệnh con của lệnh EG)

AD  menu: Edit-Group-Attach Detail  : Đưa thêm một đối tượng vào nhóm(lệnh con của lệnh EG)

PG  menu: Edit-Group-Group Properties : Chọn thuộc tính của nhóm(lệnh con của lệnh EG)

FG  menu: Edit-Group-Finish Group  : Kết thúc của lệnh EG, và lệnh tạo nhóm

CG  menu: Edit-Group-Cancel Group  : Hủy lệnh EG và lệnh tạo nhóm.

WC  menu: Window-Cascade : sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu xếp chồng

WT menu: Window-Tile : Sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu cửa sổ

ER  menu: File-Editing Requests  :Phần này dùng làm việc theo nhóm (Biết ý nghĩa nhưng chưa biết dùng)

RL  menu: File-Reload Latest :Phần này dùng làm việc theo nhóm (Biết ý nghĩa nhưng chưa biết dùng)

RW  menu: File-Reload Latest  :Phần này dùng làm việc theo nhóm (Biết ý nghĩa nhưng chưa biết dùng)

DE  menu: Edit-Delete : Xóa đối tượng.

MD  menu: Edit-Modify : Modify. SA  menu: Edit-Select All Instances : Cho tất cả đối tượng giống nhau.

MV  menu: Edit-Move : di chuyển đối tượng

CO  menu: Edit-Copy : copy đối tượng

CC  menu: Edit-Copy : Copy đối tượng (nên chọn hơn là CO)

RO  menu: Edit-Rotate : Xoay đối tượng

AR  menu: Edit-Array  : copy dạng array

MM  menu: Edit-Mirror : Đối xứngđối tượng

RE  menu: Edit-Resize : Phóng to thu nhỏ đối tượng(Giống lệnh Sc)

SU  bật trình đơn: Settings-Sun and Shadows Settings

UN  bật trình đơn: Settings-Project Units

Window menu

WT  bật trình đơn: Window-Tile

SI  snapcode: Intersections  nút giao nhau

SE  snapcode: Endpoints  điểm cuối

SM  snapcode: Midpoints  điểm giữa

SC  snapcode: Centers  Trung tâm

SN  snapcode: Nearest  gần nhất

SP  snapcode: Perpendicular

ST  snapcode: Tangents

SW  snapcode: Work Plane Grid  mặt phẳng làm việc

SQ  snapcode: Quadrants  trục tọa độ

SX  snapcode: Points  điểm

SR  snapcode: Snap to Remote Objects  bắt đối tượng từ xaSO snapcode:”Snaps Off” tắt chức năng bắt điểm

SS snapcode:”Turn Override Off”

CTRL Select multiple elements – CTRL Chọn nhiều yếu tố

TAB Cycle through the prehighlighting of elements to TAB – Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau.

TAB chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước

TAB Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew

CTRL+A chọn tất cả mọi thứ trong workset

2.File Management: Quản lý tập tin

CTRL+O Mở một dự án

CTRL+P in một trang

MV move – di chuyển

RO rotate – xoay

AR array – mảng

MM mirror – đối xứng

PR properties

DE delete – xóa

GP group – nhóm

LO lock objects – khóa đối tượng

SA Select all instances – Chọn tất cả các trường hợp

RE Resize – chỉnh kích thước

PP Pin Position – Gim Vị trí

UP=unpin – tháo kim găm

CS Create Similar – Tạo thành phần tương tự

VIEW MENU ZR zoom in region – zoom trong khu vực

ZO zoom out (2x) – zoom ra ngoài 2 lần

ZF zoom to fit – zoom để phù hợp với độ phân giải

ZA zoom all to fit – zoom tất cả

ZS sheet size – kích thước bản vẽ

ZP previous scroll/zoom – xem lại khung hình trong thao tác trước (cuộn / zoom)

F8 dynamic view dbox – bật dbox

F5 refresh – làm mới

DRAFTING MENU DI dimension – kích thước

EL spot elevation – độ cao

GR grid – lưới

LL level – cấp

TX text – văn bản

TG tag – ghi chú

RP ref plane -mặt phẳng làm việc

RT room tag – ghi chú phòng

DL detail lines – chi tiết

Chúc bạn luôn thành công!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC DOA

Cơ sở Thủ Đức: 104 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Cơ sở Bình Thạnh : 420 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Email: dohoakientruc.vn@gmail.com

Website: http://dohoakientruc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/DOHOAKIENTRUC.VN

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxHEXEm1zeb3LkJJsOcZL0g

Tư vấn khóa học : (028) 2266 2277 – Hotline: 0905 570 288

Bài viêt: Tổng hợp phím tắt trong Revit

0 Thích
3007 Xem

Có thể bạn thích

Đóng tất cả bình luận