Hướng dẫn sử dụng vật liệu Vray trong 3D Max

BÀI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 3DMAX: Chuyển chương trình và vật liệu qua Vray ( phần Assign Renderer trong Render Setup ) Mở bảng vật liệu  Kích chọn mũi tên, chọn Open Meterial Library  Chọn file vật liệu Vray  Chọn vật liệu CHÚ Ý: Vật liệu nào có ảnh map các bạn phải load lại […]

Đọc thêm