Tokyo Deli Tuyển Họa Viên Kiến Trúc

Hệ thống nhà hàng Nhật Tokyo Deli Ho Chi Minh City đang có nhu cẩu tuyển dụng họa viên kiến trúc làm việc tại Hồ Chí Minh.

Đọc thêm