Video hướng dẫn tự học Revit căn bản online bài 2

Video hướng dẫn tự học Revit căn bản online bài 2 – Nội dung phần 2 này, chúng tôi xin giới thiệu về giao diện trong Revit architecture, giúp các bạn mới học revit căn bản nắm bắt được những thao tác giao diện căn bản nhất trong Revit Để biết thêm revit là gi? bạn có […]

Đọc thêm