3Dmax là một phần mềm đồ họa 3D ứng dụng cho rất nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là trong ngành công nghiệp làm Film, game, hoạt hình…Trong thiết kế kiến trúc, nội thất, người học 3Dmax sử dụng các công cụ mạnh mẽ trọng 3d-max để dựng lên những không gian 3D một […]

Đọc thêm