Lớp Khai Triển Cảnh Quan, Quy họach

Lớp Khai Triển Cảnh Quan, Quy họach KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN – Thời gian đào tạo: 1.5 Tháng (tuần 3 buổi, 1 buổi 3h) – Học phí : 3.000.000 Vnđ TỔNG QUAN – MUC TIÊU – Lớp khai triển cảnh quan, quy hoạch sẽ giúp cho các học viên có kiến thức sâu hơn về cảnh quan, quy hoạch. […]

Đọc thêm