Phần mềm Vray là gì? Vray là một Plugin hỗ trợ cho phần mềm 3D trong việc kết xuất hình ảnh 3D một cách chân thật nhất.

Đọc thêm
Cách chuyển tất cả ô vật liệu standard qua Vray

Bạn đang sử dụng Vray cho 3Dmax? Chắc chắn bạn đang sữ dụng vật liệu Vray. Để có thể sử dụng vật liệu Vray, chúng ta phải chọn từng ô vật liệu và chuyển nó qua Vray. Điều này khá mất thời gian và để đơn gian hơn, chỉ cần một vài thao tác, tất […]

Đọc thêm
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial