Khai giảng lớp Sketchup căn bản Bình Thạnh

Khai giảng lớp Sketchup căn bản Bình Thạnh Lớp ban ngày: Nhận học viên thường xuyên + Sáng từ 8h-10h & 10h-12h + Chiều từ 13h30 – 15h30 & 15h30 – 17h30 HỌC PHÍ: 2 Tr/ Khoá/ 9 Buổi ( Kèm riêng , tự do, cấp tốc ) Lớp buổi tối: Khai giảng ngày 21/06/2018 (tối 3-5-7, […]

Đọc thêm