Video hướng dẫn học Revit căn bản bài 1

Video hướng dẫn học Revit căn bản bài 1 – Khởi động dự án, trong clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về những bước đầu tiên khi làm việc với Revit. Giơi thiệu giao diện làm việc, các thao tác cơ bản để khời động một dự án Revit […]

Đọc thêm