Giáo trình Corona render phần 1

Giáo trình Corona render phần 1 – Trong phần 1 sẽ giới thiệu về ánh sáng môi trường trong Corona render. Phần 1- Ánh sáng môi trường trong corona render Ánh sáng môi trường là ánh sáng tự nhiên, khi có hoặc không có mặt trời, chịu ảnh hưởng của các yếu tố về thời […]

Đọc thêm