Giáo trình Corona render phần 2

Giáo trình Corona render phần 2 – Tiếp theo phần 1, trong phần 2 này sẽ đề cấp đến phần ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer ) 2- Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer ) Điểm ưu việt của Corona là chúng ta có thể tăng […]

Đọc thêm
Giáo trình Corona render phần 1

Giáo trình Corona render phần 1 – Trong phần 1 sẽ giới thiệu về ánh sáng môi trường trong Corona render. Phần 1- Ánh sáng môi trường trong corona render Ánh sáng môi trường là ánh sáng tự nhiên, khi có hoặc không có mặt trời, chịu ảnh hưởng của các yếu tố về thời […]

Đọc thêm