Layer mask trong photoshop

Layer mask trong photoshop -Đồ họa kiến trúc DOA chia sẻ với các bạn về Layer Mask trong Photoshop. Layer mask là MẶT NẠ giúp che phủ layer của bạn. Có nhiều loại mặt nạ với độ dày, mỏng  khác nhau. Trên khung làm việc Layer mask chỉ hiển thị hai màu duy nhất là […]

Đọc thêm