Đồ Họa Kiến Trúc tổng hợp Thủ Đức

Đồ Họa Kiến Trúc tổng hợp Thủ Đức – Khóa học tổng hợp gồm 3 bộ môn: Atutocad, 3dmax ( hoặc sketchup ), Vray Lớp ban ngày: Nhận học viên thường xuyên + Thời gian học: Buổi sáng từ 8h-10h & 10h-12h Buổi chiều từ 13h30 – 15h30 & 15h30 – 17h30 + Học phí […]

Đọc thêm