Phần mềm Lumion 8 chuẩn bị ra mắt

Phần mềm Lumion 8 chuẩn bị ra mắt

Với những tính năng vượt trội, Lumion ngày được nhiều người lựa chọn làm phần mề diễn hoạt film 3d cho kiến trúc xây dựng. Với những cãi tiến mới, Lumion 8 đang tạo ra một cơn sốt về khả năng tạo ra chất lượng sản phẩm render thật tuyệt vời.

Dow phan mem lumion 8

  • Ai có thể học lumion

Lumion cho phép bạn tạo ra các video và hình ảnh mà không có sự am hiểu trước.

Phần mềm lumion 8

  •  Kết quả rất nhanh

Bạn có thể chỉnh sửa dự án của bạn trong thời gian thực và làm cho nó một cách nhanh chóng

Phần mềm lumion 8

  • Màn hình đẹp

Chủ nghĩa hiện thực trong video của bạn bằng tài liệu, tính chất, con người và hiệu quả.

Phần mềm lumion 8

  • Làm những điều mới với hình dung

Tùy chỉnh video cùng với khách hàng của bạn và giới thiệu các thay đổi một cách nhanh chóng

  • Chế độ xem lớn

Với rất ít nỗ lực, bạn có thể chỉnh sửa các khu vực rộng lớn và thêm hàng chục nghìn cây, con người hoặc tòa nhà.

1 Thích
1679 Xem

Có thể bạn thích

Đóng tất cả bình luận