Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad – Cách tạo kiểu Dim kích thước trong autocad 2015

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

 

-Bấm “D” Enter sẽ hiện lên bảng tạo Dim.

-Chọn “New” để tạo tỷ lệ Dim mới

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

 

-Tại ô “New Style Name” đặt tên Tỷ lệ Dim mới (vd: TL 1-100)

-Tại ô “Star With” có thể chọn “Standard” rồi chọn “Continue”

 

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

 

-Chọn tab thứ 5 “Primary Units”

-Tại mục “Precision” chọn “0”, tức là làm tròn số  không có số lẻ sau dấu “,”

-Tại mục “Scale factor” chọn “1”, tức là khi vẽ trên bản vẽ một đường thẳng kích thước 1000 thì sẽ Dim ra 1000, nếu đặt Scale factor là 0.5 thì khi vẽ đường thẳng 1000 thì lúc Dim kích thước sẽ Dim ra 500 (nghĩa là 1000 x 0.5).

 

????????????????????????????????

 

-Chọn Tab Thứ 4 “Fit”

-Tại mục “Text Placement” chọn “Over dimension line, without leader”

-Tại mục “Scale for dimension features” đặt thông số “Use overall scale of”“100”

 

????????????????????????????????

 

-Chọn tab thứ 3 “Text”

“Text height” chọn kích thước chữ lúc in ra là 2.5 , tức là trên bản vẽ lúc dim ra sẽ cao 250 (nghĩa là lấy  độ lớn “Text height” nhân với “Use overall scale of”)

“Vertical” chọn “Above” chữ Dim sẽ nằm cách xa đường Dim 1 khoảng

“Offset from dim line” khoảng cách giữa số Dim và đường Dim, chọn 1 thì trên bản vẽ lúc Dim khoảng cách sẽ là 100 (nghĩa là lấy  độ lớn “Offset from dim line” nhân với “Use overall scale of”)

 

????????????????????????????????

 

-Chọn tab thứ 2 “Symbols and Arrows”

-Tại mục “Arrowheads” là chọn ký hiệu tại vị trí giao nhau của đường Dim và đường gióng Dim, “first”“Second” chọn “Architectural tick”

“Arrow size” là độ lớn của “Arrowheads” chọn 1.5, thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 150 (nghĩa là lấy  độ lớn “Arrow size” nhân với “Use overall scale of”)

“Center marks” là ký hiệu tâm của đường tròn, chọn “Mark” với độ lớn là 1.5, thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 150 (nghĩa là lấy  độ lớn “Marks” nhân với “Use overall scale of”)

 

????????????????????????????????

 

-Chọn tab thứ 1 “Lines”

“Extend beyond ticks” là độ kéo dài của đường Dim , chọn 1.5 thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 150 (nghĩa là lấy  độ lớn “Extend beyond ticks” nhân với “Use overall scale of”)

“Baseline spacing” là khoảng cách giữa 2 đường Dim, chọn 8 thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 800 (nghĩa là lấy  độ lớn “Baseline spacing” nhân với “Use overall scale of”)

“Extend beyond dim lines” là độ kéo dài của đường gióng Dim, chọn 1.5 thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 150 (nghĩa là lấy  độ lớn “Extend beyond dim lines” nhân với “Use overall scale of”)

“Offset from origin” là khoảng cách từ đối tượng đến đường gióng Dim, chọn 1.5 thì lúc Dim ra độ lớn trên bản vẽ là 150 (nghĩa là lấy  độ lớn “Offset from origin” nhân với “Use overall scale of”)

Chọn “Ok” hoàn thành Dim TL 1-100

 

????????????????????????????????

 

-Để tạo Dim TL 1-50, chọn new

-Tại ô “New Style Name” đặt tên Tỷ lệ Dim mới (vd: TL 1-50)

-Tại ô “Star With” chọn TL 1-100 để lấy lại các thông số vừa tạo cho Dim TL 1-100

-Chọn “Continue”

 

????????????????????????????????

 

-Chọn tab thứ 4 “Fit” thay đổi thông số “Use overall scale of”“100” thành “50” là xong

 

????????????????????????????????

Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

Chúc các bạn thành công!

Bạn đang có nhu cầu tìm địa chỉ dạy học Autocad tại tphcm? Hãy liên hệ với chúng tôi: Trung tâm đào tạo đồ họa kiến trúc DOA, chuyên đào tạo đồ họa kiến trúc ứng dụng thực tế cho sinh viên và người đi làm.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC DOA

Cơ sở Bình Thạnh : 420 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Phone : (028) 2266 2277 – Hotline: 0905 570 288

Cơ sở Thủ Đức: 104 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Phone : (028) 2246 2277 – Hotline: 0909 056 104

Email: dohoakientruc.vn@gmail.com

Website: http://dohoakientruc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/dohoakientruc.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/c/cgtraningdohoakientruc

ĐĂNG KÝ HỌC CLICK HERE : http://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

Bài viết Hướng dẫn tạo Dim trong Autocad

Trung tâm dạy học Autocad DOA

3 Thích
13845 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung