Giáo trình Corona render phần 3 – Trong phần 2 của bộ giáo trình này, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về phần ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer ). Tiếp theo phần 2, trong phần 3 này, chúng ta hãy tìm hiểu về Vật liệu trong Corona render

Giáo trình Corona render phần 3

Giáo trình Corona render phần 3

Các vật liệu trong Corona :

Vật liệu trong Corona render

Vật liệu trong Corona render

1. CoronaLightMtl : Vật liệu phát sáng
2. CoronaMtl : Vật liệu nền tảng để tạo ra các vật liệu
3. CoronaPortalMtl : Vật liệu kiểm soát ánh sáng, rất hữu ích để kiểm soát noise
4. CoronaRaySwitchMtl : Vật liệu tƣơng tác với các vật liệu khác, hữu dụng trong khử ám màu
5. CoronaShadowCatcherMtl : Vật liệu hỗ trợ bóng đổ , hữu dụng trong việc render trong các
studio.
6. CoronaVolumeMtl : Vật liệu thể hiện khí quyển ( sƣơng mù, độ bụi…)
Các tính chất vật liệu cơ bản.

 • Diffuse :
  Đây là màu sắc của bề mặt vật thể, phản xạ và khúc xạ màu sắc có thể ảnh hƣởng đến sự xuất hiện hình
  ảnh của màu sắc này.
Vật liệu trong Corona render

Vật liệu trong Corona render

 • Level : Cấp độ màu , hỗ trợ cho cƣờng độ màu hoặc map trong ô màu bên cạnh.
  Vd : Một màu xanh với các level khác nhau
Vật liệu trong Corona rende

Vật liệu trong Corona rende

 • Translucency : Hiệu ứng tán xạ nội suy , thƣờng bị hiểu lầm là làm mờ vật liệu, thật ra nó đƣợc
  dùng trong trƣờng hợp vật liệu có sự chuyển màu bề mặt, dùng cho vật liệu có bề mặt ánh sáng
  có thể tán xạ vào bên trong 1 phần và gây ra ảnh hƣởng màu khác so với màu vật liệu gốc ( pha
  lê, thủy tinh… ) hay vật liệu có màu sắc thay đổi theo góc nhìn ( vải bóng, gấm…)!
Vật liệu trong Corona render

Vật liệu trong Corona render

Vd : Phần bề mặt con rồng được ánh sáng thâm nhập vào 1 phần và tán xạ trong khu vực đó, làm màu
bản thật ( màu cam ) bị ảnh hưởng ( thành vàng cam )
Trong Corona chúng ta có thể quyết đinh lớp màu bề mặt này bằng Color của Translucency
Sự thâm nhập ánh sáng nông hay sâu phụ thuộc vào cƣờng độ Fraction

 • Reflection :
Vật liệu trong Corona render

Vật liệu trong Corona render

Đây là chỉ số phản ánh sự phản xạ ánh sáng ở vật thể.
Màu sắc cũng ảnh hƣởng đến cƣờng độ phản chiếu. Màu trắng phản chiếu toàn bộ quang phổ màu trong
khi màu đen hấp thụ tất cả màu sắc.

Vật liệu trong Corona render

Vật liệu trong Corona render

Lưu ý : Ở ô Color và Glossiness của Reflection chúng ta có thể áp một map ( texture ) để tránh trường
hợp bóng hay nhám đều, vì trong tự nhiên vật liệu không bao giờ đồng nhất như vậy. !

Loading….

Bài viết Giáo trình Corona render phần 3

Tác giả: Kts. Nguyễn Văn Long

3 Thích
2323 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung