Giáo trình Corona render phần 1

Giáo trình Corona render phần 1 – Trong phần 1 sẽ giới thiệu về ánh sáng môi trường trong Corona render.

Giáo trình Corona render phần 1

Giáo trình Corona render phần 1

Phần 1- Ánh sáng môi trường trong corona render

Ánh sáng môi trường là ánh sáng tự nhiên, khi có hoặc không có mặt trời, chịu ảnh hưởng của các yếu tố
về thời gian trong ngày và điều kiện thời tiết, tùy vào ý đồ thể hiện mà chúng ta chọn các cách thức thiết
lập . Có 2 cách thông thường để thiết lập ánh sáng môi trường :
Cách 1 : Ấn phím 8 để hiện bảng Environment and Effects và làm thao các bƣớc nhƣ hình :

Anh sang moi truong trong corona render

Anh sang moi truong trong corona render

Trong tab Environment tại mục Environment Map click chọn None để chọn các map môi trường.

Anh sang moi truong trong corona render 2

Anh sang moi truong trong corona render 2

Trong bảng Material/Map chúng ta chọn các Map môi trường theo ý đồ riêng :
* CoronaBitmap : Để gắn 1 Map ảnh môi trường HDR hoặc ảnh bình thường làm
hậu cảnh.
* Corona Sky : Để gắn bầu trời của Corona vào khung cảnh, có thể edit cường độ,
độ bụi khí quyển …tại đây.
* Vray HDRI : Tùy chọn này xuất hiện chỉ khi chúng ta cài Vray, tại đây chúng ta có
thể gắn map HDRI vào khung cảnh và edit theo Vray .

Anh sang moi truong trong corona render 3

Anh sang moi truong trong corona render 3

Khi chọn Map môi trường đã ưng ý chúng ta có thể kéo thả vào bảng vật liệu để chỉnh sửa các thông số theo ý đồ thiết kế của mình

Cách 2 : Ấn F10. Trong bảng hiện ra chọn Tab Scene → Scene Environment và theo nhƣ hình :

Anh sang moi truong trong corona render 4

Anh sang moi truong trong corona render 4

* Trong tab Scene chọn thanh Scene Environment
*Chọn Use Corona rồi click vào None để chọn các Map môi trường như Cách 1.

Giáo trình Corona render phần 1

Giáo trình Corona render phần 1

Map Environment có thể là 1 ảnh HDRI, Vray HDRI, Corona Sky…
Để đổ bóng cho vật thể cũng nhu tăng thêm nguồn sáng cho khung cảnh chúng ta cần phải thiết lập ánh
sáng mặt trời bằng việc cho một Corona Sun vào khung cảnh.

Cách làm :

Anh sang moi truong trong corona render 6

Anh sang moi truong trong corona render 6

Anh sang moi truong trong corona render 7

Giáo trình Corona render phần 1

Các thông số chính :
Intensity : Cường độ mặt trời ( thường chỉ dùng tạo bóng đổ thì khoảng 0.1 là đủ )
Size : Càng tăng bóng đổ của vật thể càng mềm ( có sự chuyển tiếp sáng – trung gian – tối )

Anh sang moi truong trong corona render 8

Anh sang moi truong trong corona render 8

Include/exclude : Bao gồm hoặc ngoại trừ ảnh hƣởng của mặt trời tới đối tƣợng .
Add Coronasky invironment : Thêm coronasky làm môi trƣờng.
Visible directly : Ẩn khối cầu sáng của mặt trời ( nhƣng vẫn có ánh sáng ).
Visible in reflections : Ẩn, hiện ảnh hƣởng mặt trời tới vật liệu có tính chất phản xạ.
Visible in refactions: Ẩn hiện ảnh hƣởng mặt trời tới vật liệu có tính khúc xạ.
Rotation : Góc quay của mặt trời , có bản đồ Đ – T – N – B ( corona 1.1 )
Angle : Góc nghiêng của tia sáng mặt trời so với phƣơng ngang ( mặt đất ).

Anh sang moi truong trong corona render 9

Anh sang moi truong trong corona render 9

Vậy là xong phần ánh sáng môi trường. Chúc các bạn thành công!

Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2: Ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer )

Mọi thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp.

Bài viết Giáo trình Corona render phần 1

Tác giả: Kts. Nguyễn Văn Long

7 Thích
5355 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung