• LỚP ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC TỔNG HỢP ( Học phí ưu đãi )

Lớp đồ họa kiến trúc tổng hợp 4 môn:  3Dmax + Vray + Autocad + Photoshop

KHAI GIẢNG: Ngày 05/05/2015

Chi tiết: https://dohoakientruc.vn/do-hoa-kien-truc-tong-hop

Tel: 0866 761 327 – Hotline: 0903 594 268

ĐĂNG KÝ HỌC KLICK HERE : https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

  • LỚP V-RAY

KHAI GIẢNG: Ngày 20/04/2015

ĐĂNG KÝ HỌC VRAY NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC TẶNG MIỄN PHÍ

QUYỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ V-RAY CỦA TÁC GIẢ CIRO SANNIO

Chi tiết: https://dohoakientruc.vn/vray-3ds-max 

Tel: 0866 761 327- Hotline: 0903 594 268

ĐĂNG KÝ HỌC CLICK HERE : https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

VRAY 05-12-2014

  • LỚP 3DMAX CĂN BẢN

KHAI GIẢNG: Ngày 21/04/2015

Chi tiết: https://dohoakientruc.vn/3ds-max-can-ban

Tel: 0866 761 327- Hotline: 0903 594 268

ĐĂNG KÝ HỌC CLICK HERE : https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

BT NT LOP 3DMAX CAN BAN

  • LỚP 3DMAX NÂNG CAO 

Forest 4

KHAI GIẢNG: Ngày 20/04/2015

Chi tiết: https://dohoakientruc.vn/3ds-max-nang-cao

Tel: 0866 761 327 – Hotline: 0903 594 268

ĐĂNG KÝ HỌC CLICK HERE : https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

  • LỚP SKETCHUP PRO 2014

KHAI GIẢNG: Ngày 21/04/2015

Chi tiết: https://dohoakientruc.vn/sketchup

Tel: 0866 761 327 – Hotline: 0903 594 268

ĐĂNG KÝ HỌC CLICK HERE : https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial