Học Cắt Ghép Banner Poster Sản Phẩm Bằng Photoshop

Học Cắt Ghép Banner Poster Sản Phẩm Bằng Photoshop

Khóa Học Cắt Ghép Banner Poster Sản Phẩm Bằng Photoshop Online

Khóa học Adobe photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

Học phí đang ưu đãi:: 40%

Đăng ký ngay: Click here

Bạn sẽ học được gì?

+ Thành thạo công cụ Adobe Photoshop một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

+ Biết cách phục hồi những ảnh cũ để lưu giữ kỷ niệm một cách tốt nhất

+ Bộc lộ khả năng sáng tạo vô hạn bằng Photoshop

+ Có thể tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình.

+ Có thể tạo ra nhiều dự án thiết kế bằng Photoshop ấn tượng và chinh phục được khách

+ Thành thạo dùng các hiệu ứng Strokes, Drop Shadows , Bevel và Emboss… trong Photoshop

+ Thành thạo các thao tác sử dụng, cách blend màu, cắt ghép ấn tượng thông qua các bài tập

+ Khắc phục những điểm chưa hài lòng trong quá trình chụp ảnh.