Category Archives: Lớp học tự do

Lớp Học 3Dmax, Vray, Autocad, Sketchup, Photoshop Thời Gian Tự Do

Lớp Vray Thời Gian Học Tự Do

Lớp Vray Thời Gian Học Tự Do Bạn là người bận rộn? Bạn không có thời gian cố định cho các lớp học cố định? Hãy tham gia lớp học Vray thời gian học tự do. Thời gian học: ( Sắp xếp linh động theo thời gian rảnh của bạn ) – Buổi sáng: Từ 8h […]

Lớp Autocad Thời Gian Học Tự Do

Lớp Autocad thời gian học tự do Thời gian học: ( Sắp xếp linh động theo thời gian rảnh của bạn ) – Buổi sáng: Từ 8h – 10h – Buổi chiều: Từ 14h -16h – Sáng chủ nhật: 8h – 11h Ghi danh: https://dohoakientruc.vn/dang-ky-hoc —————————–***—————————— Trung tâm đào tạo Đồ Họa Kiến Trúc DOA + Cơ sở […]