Khai giảng lớp Sketchup căn bản Bình Thạnh

Khai giảng lớp Sketchup căn bản Bình Thạnh Lớp ban ngày: Nhận học viên thường xuyên + Sáng từ 8h-10h & 10h-12h + Chiều từ 13h30 – 15h30 & 15h30 – 17h30 HỌC PHÍ: 1,7 Tr/ Khoá/ Tháng ( Kèm riêng , tự do, cấp tốc ) Lớp buổi tối: Khai giảng ngày 23/04/2018 (tối […]

Đọc thêm