Xử lý ảnh texture trước khi đem vào 3dmax
Xử lý ảnh texture trước khi đem vào 3dmax  – Trong quá trình học và thực hành vray 3dmax, các bạn rất hay gặp phải trường hợp bị lập lại ảnh mao, hay bị lỗi ảnh map khi tạo vật liệu Vray? Làm thế nào để khắc phục lỗi ảnh map trong Vray của 3dmax? […]
Đọc thêm