Khai giảng lớp chuyên viên 3d thiết kế nội thất THỦ ĐỨC
Khai giảng lớp chuyên viên 3d thiết kế nội thất THỦ ĐỨC Ngày 07/07/2017 (tối 2-4-6, 18h30-20h30) Học phí: 5Tr/ 3Tháng (1 tuần 3 buổi, 1 buổi 2 tiếng) Cam kết Giới thiệu việc làm cho học viên với mức lương căn bản từ 6tr trở lên sau khi kết thúc khóa học ( 3 […]
Đọc thêm