Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

Adobe Acrobat XI Pro là một phần mềm tiên tiến cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng để tạo, kết hợp, kiểm soát và phân phát các file Adobe PDF an toàn, chất lượng cao cho các nhà chuyên nghiệp sử một cách dễ dàng.

Tập hợp các hồ sơ điện tử hoặc trên giấy – ngay cả các trang web, các bản vẽ kỹ thuật và email- thành những tài liệu PDF đáng tin cậy để chia sẽ với mọi người sửdụng phần mềm Adobe Reader miễn phí một các dễ dàng. Quản lý các cách xem văn bản, tổng hợp các phản hồi từ nhiều người xem trong khi đó vẫn bảo vệ được định dạng và tính nguyên vẹn của tài liệu.
Mở rộng các khả năng chú giải đối với bất kỳ người nào sử dụng Adobe Reader. Người sử dụng Windows có thể thiết kế các biểu mẫu Adobe PDF thông minh bao gồm nguyên lý kinh doanh, chẳng hạn như các tính toán và đánh giá dữ liệu, nhằm gia tăng độ chính xác việc thu thập dữ liệu trong khi đó cóthể giảm bớt chi phí việc nhập dữ liệu thủ công. Và còn rất nhiều tính năng khác…

Để tiết kiệm thời gian trong quá trình sử dụng chúng ta có thể sử dụng bảng phím tắt được tập hợp dưới đây để tăng tốc độ sử dụng phần mềm.

 

Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

 

Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

 

Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

Phím tắt Acrobat

Bài viêt Phím tắt Acrobat

Nguồn: Sưu tầm

Facebook Comments
0 Thích
785 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung