Giáo trình Corona render phần 2

Giáo trình Corona render phần 2 – Tiếp theo phần 1, trong phần 2 này sẽ đề cấp đến phần ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer )

Giáo trình Corona render phần 2

Giáo trình Corona render phần 2

2- Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona ( Corona Virtual Framer Buffer )

Điểm ưu việt của Corona là chúng ta có thể tăng giảm ánh sáng, cân bằng trắng , khử cháy và tăng giảm
độ tương phản ngay trong quá trình render.

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 1

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 1

Các thông số cần nắm :

+ Exposure ( EV ) : Tăng giảm giá trị thì độ
sáng của khung cảnh cũng tăng giảm theo .
+ Highlight compress : Tăng làm vùng sáng
rực lên, giảm làm vùng sáng dịu đi .
+ White balance ( K ) : Cân bằng trắng theo
nhiệt độ , càng tăng màu ảnh càng ấm ( chuyển
dần về vàng cam ), càng giảm màu ảnh càng
lạnh ( chuyển dần về xanh ).
+ Contrast : Khi giá trị tăng giảm thì độ tương
phản tăng giảm theo.

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 2

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 2

Ngoài cách chỉnh trong Tab ColorMap ( hoặc Tone Maping trong bảng F10 ) chúng ta có thể chọn cách
tinh chỉnh ánh sáng trong mục Basic photographic setting :

Bật F10, tại Tab Scene tích vào mục Use photographicexposure
ISO : Độ nhạy sáng,càng tăng càng sáng.
F – stop : Khẩu độ máy ảnh, càng giảm ảnh càng sáng.
Shutter speed : Tốc độ màn chập , càng giảm ảnh càng sáng.

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 3

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 3

Cả hai cách trên có thể đƣợc điều chỉnh với CoronaCameraMod.
Chọn Camera → Modifile → CoronaCameraMod
Tại đây chúng ta có thể chỉnh các thông số để ánh sáng bức ảnh theo đúng ý đồ của mình .

3- Các loại đèn trong Corona

+ Đèn Sphere ( đèn dạng cầu ) : Phát sáng ra các hƣớng.
+Đèn Rectangle : đèn dạng tấm phẳng, chiếu sáng theo 1 hoặc 2 mặt.
+ Disk : Đèn hình đĩa, chiếu sáng theo chùm hình nón .
+ Cylinder : Đèn dạng ống.

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 4

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 4

Tại khung Modifile của đèn đang được chọn chúng ta có thể thiết lập các thông số sau :
Intensity : Cường độ đèn
Color : Màu đèn
Shape : Hình dạng đèn
Visibility : Tắt mở các hiệu ứng của đèn

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 5

Điều chỉnh ánh sáng trong bảng render corona 5

  • Visible directly : Ẩn, hiện khối đèn.
  •  Visible in reflections : Ẩn, hiện ảnh hưởng đèn tới vật liệu có tính chất phản xạ.
  • Visible in refactions: Ẩn hiện ảnh hưởng đèn tới vật liệu có tính khúc xạ.
  • Occlude other lights : ẩn hiện ảnh hưởng của đèn khác

IES : Load bản đồ chiếu sáng IES thay thế cho đèn hiện tại.

4- Đèn Ies trong Corona

Ngoài các dạng đèn chính, corona còn cung cấp cho ngƣời dùng thêm đèn IES ( trắc quang ) .
Cách sử dụng :
Chọn đèn cần chuyển sang IES → Modifile →IES→None → Đia chỉ chứa đèn IES
Sau khi load đèn IES vào , chúng ta vẫn chỉnh cường
độ, màu đèn tùy ý !

Đèn Ies trong Corona 1

Đèn Ies trong Corona 1

5- Corona light Mtl

Để một vật thể phát sáng chúng ta có thể áp cho nó vật liệu phát sáng với Corona Light Mtl

Corona light Mtl

Giáo trình Corona render phần 2

Cách dùng : Chọn đối tƣợng cần phát sáng, ấn M để vào bảng vật liệu và làm nhƣ sau

Corona light Mtl 2

Giáo trình Corona render phần 2

Trong bảng vật liệu CoronaLinghtMTL có những lƣu ý sau :

Corona light Mtl 3

Corona light Mtl 3

Intensity : Cường độ đèn
Color : Màu đèn
Texmap : Phát sáng theo màu map đưa vào.
Opacity : Chiếu sáng theo vùng Map đưa vào ( map trắng đen )
Emit Light : ẩn, tắt phát sáng lên đối tượng xung quanh.
Occlude other light : Ẩn , tắt ảnh hưởng lên đèn khác.
Visibility :

  • Visible directly : Ẩn, hiện khối đèn.
  • Visible in reflections : Ẩn, hiện ảnh hưởng đèn tới vật liệu có tính chất phản xạ.
  • Visible in refactions: Ẩn hiện ảnh hưởng đèn tới vật liệu có tính khúc xạ.

Vậy là xong Giáo trình Corona render phần , chúc các bạn thành công!

Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3: Vật liệu trong Corona render

Mọi thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp.

Bài viết Giáo trình Corona render phần 2

Tác giả: Kts. Nguyễn Văn Long

Facebook Comments
3 Thích
2037 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung