Hướng dẫn vẽ gối trong 3Dmax

BÀI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 3DMAX: B1: Tạo một plane đặt tên là NEM và một rectangle kích thước bằng cái gối bạn muốn, đặt tên là GOI. B2: Chuyển rectangle qua spline, chọn chế độ spline copy thêm một spline nữa. Chọn tất cả các điểm bấm Break để tách các điểm này ra. B3:  Áp cho đối tượng lệnh Garment Maker […]

Đọc thêm