THÔNG TIN THANH TOÁN

– Ngân hàng Vietcombank- Số tài khoản: 0251001948571 – Chi nhánh Kỳ Đồng – Tp. HCM- Chủ tài khoản: Nguyễn Cao Thắng

– Ngân hàng ACB- Số tài khoản: 1436777 – Chi nhánh Bình Thạnh – Tp. HCM - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Đào